کادر مجرب و حرفه ای

3345 بازدید
20 شهریور 1398
بدون نظر

از آنجایی که طبق قرارداد شرکت موظف است پروژه را طبق طرح مورد توافق ، تحویل کارفرما دهد؛ پس نیازمند انتخاب کادری حرفه ای و با تجربه می باشد. از این رو، تمامی مراحل اجرا توسط کادری مجرب و متناسب با طرح نهایی انتخاب و به محل اعزام می گردد. در تمامی مراحل اجرا کارشناس شرکت حضور خواهد شد و پس از اتمام کار تمامی اجزاء اجرا شده به طور کامل توسط کارشناس مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

طرح حرفه ای  کار حرفه ای می طلبه.