پله و نرده

پله و نرده

ورودی فضای داخل ساختمان را از طریق راه پله به  خارج ساختمان از ساختمان مرتبط می کند. طراحی مناسب این دو فضا تأثیر مستقیم روی افرادی که قصد ورود به فضا را دارند، به طوری که طراحی زیبا ورودی و راه پله می توانند در یک لحظه با القای حس خوشایند به شخص او را به طور دلپذیری به داخل دعوت کند. نکته ی مهم در طراحی ورودی اشراف نداشتن آن به فضای خصوصی منزل می باشد.

همین حالا جهت دریافت مشاوره بازسازی، طراحی و یا اجرای دکوراسیون با ما تماس بگیرید

021-22498615