اتاق مدیریت

اتاق مدیریت

اتاق مدیریت باید به گونه ای طراحی شود که حس ریاست را القا کند. برای نشان دادن بالاتر بودن سمت مدیریت اتاقی مستقل (در صورت امکان سرویس و بوفه مجزا) و بزرگترین میز و رسمی ترین مبلمان و نوع طراحی و دکوراسیون به این اتاق اختصاص می یابد. همچنان این اتاق باید دارای فضای  مناسب تری برای پذیرایی از میهمانان باشد.

جهت دریافت مشاوره بازسازی، طراحی و یا مشاهده سایر نمونه کارها با ما تماس گرفته و یا میتوانید از طریق یکی از اپلیکیشن های زیر برای ما پیغام بگذارید