حمام و سرویس

حمام و سرویس

در طراحی سرویس بهداشتی و حمام باید حریم و فاصله های مورد نیاز به طور کامل رعایت شود همچنان باید به گونه ای باشد که تمامی لوازم مورد استفاده در سرویس و حمام در درون آن قرار بگیرد. انتخاب کاشی و نوع چیدمان آنها در کنار نور پردازی مناسب مهمترین نقش را در طراحی سرویس بهداشتی و حمام بازی می کنند.
حمام سرویس مستر

همین حالا جهت دریافت مشاوره بازسازی، طراحی و یا اجرای دکوراسیون با ما تماس بگیرید

021-22498615