دیزاین ناهارخوری

دیزاین ناهارخوری

یکی از آداب خوب خانواده ها دور هم غذا خوردن می باشد که باعث گرمتر شدن کانون خانواده می شود بدین منظور طراحی غذا خوری دارای اهمیت می باشد. فضایی که اعضای خانواده در کنار میهمان دور هم جمع شده و به وعده های غذایی را میل می کنند. این فضا باید از نور کافی برخوردار باشد که در شب افراد به راحتی شام خود را صرف نمایند. به دلیل سهولت در تدارکات وعده های غذایی از آشپزخانه و ورود افراد از نشیمن، بهتر است غذاخوری بین آشپزخانه و نشیمن در نظر گرفته شود.
طراحی ناهارخوری مدرن

جهت دریافت مشاوره بازسازی، طراحی و یا مشاهده سایر نمونه کارها با ما تماس گرفته و یا میتوانید از طریق یکی از اپلیکیشن های زیر برای ما پیغام بگذارید