سالن های فلت

سالن های فلت

در ادارات سالنهای فلت بر اساس وسعت و تعداد پرسنل در نظر گرفته می شود که به فضای کار اعضای شرکت اختصاص می یابد. . طراحی و دکوراسیون این فضا نیز کاملاً اداری می باشد اما می تواند به اندازه اتاق مدیر رسمی نباشد. در این فضا نفرات با فعالیتهای متفاوت و حتی متضاد در کنار هم مشغول به کار می شوند. به همین منظور طراحی و دکوراسیون این فضاها باید به گونه ای باشد که مانع از بروز هرگونه مزاحمت و اخلال در کار یکدیگر شود. به همین منظور باید برای هر یک فضایی نیمه خصوصی در نظر گرفت. از آنجایی تفکیک این سالنها به اتاقهای کوچکتر منطقی نیست پس می توان با استفاده از پارتیشنهایی کم ارتفاع این فضاها رو تقسیم کرد کهه به اصطلاح به طراحی پلان آزاده اصللاح شده شناخته می شوند.

جهت دریافت مشاوره بازسازی، طراحی و یا مشاهده سایر نمونه کارها با ما تماس گرفته و یا میتوانید از طریق یکی از اپلیکیشن های زیر برای ما پیغام بگذارید